Stormschade verzekering

Stormschade, wat doet dat met je verzekeringspremie?

Bij stormschade kun je denken aan schade door afgevallen takken, rondvliegende dakpannen en wat er verder ook maar kan rondvliegen en je auto beschadigen als gevolg van de storm.

Of stormschade gedekt is, hangt af van het soort verzekering dat je hebt afgesloten: all-risk/volledig casco, WA+/WA beperkt casco of WA.

Stormschade is gedekt bij All-risk/volledig casco autoverzekeringen en bij veel verzekeraars ook bij WA+/WA beperkt casco verzekeringen. Ben je dus alleen WA verzekerd, dan kun je stormschade niet claimen bij je verzekering.

Wanneer je storm opgeeft als oorzaak van je schade gaat de verzekering uitzoeken of de weersomstandigheden van de door jou genoemde schadedatum voldoen aan de voorwaarden die je verzekering hiervoor stelt. Deze voorwaarden zijn niet bij iedere verzekeraar hetzelfde, maar er wordt dan bijv. gekeken naar de windsnelheid. Voldoet je polis aan de voorwaarden die je verzekering hiervoor stelt, dan kan je een schade claimen en laten herstellen.

Het voordeel van een schademelding voor storm- en hagelschade is dat dit meestal geen gevolgen voor je premie heeft. Je valt namelijk niet terug op de bonus-malusladder en behoudt dus je no-claimkorting en je schadevrije jaren. Met ruitschade werkt dit op dezelfde manier.

Bij dit soort schademeldingen is er bij sommige verzekeringen wel sprake van een eigen risico. Dit bedrag keert de verzekering niet uit en komt dus voor uw eigen rekening. De schadehersteller zal u dus vragen dit bedrag bij het ophalen van de auto te voldoen. De rest van het schadebedrag factureert de schadehersteller rechtstreeks naar de verzekeraar. Hoe hoog het eigen risico is, verschilt per verzekeraar. Wanneer je laat herstellen bij een aangesloten hersteller is het eigen risico vaak lager.

Een andere vorm van stormschade is schade door hevige regen of overstroming. Niet iedere verzekeraar is hier duidelijk in of schade met deze oorzaak gedekt is. Het is in dit geval dus goed om contact met uw verzekeraar op te nemen.

In ieder geval kunt u in het geval van een ondergelopen auto beter even wachten met het starten van de motor om verdere waterschade aan de motor te voorkomen.